Az alábbi tájékoztatás a honlapon található általános szerződési és felhasználási feltételek részét képezi!

Amennyiben nem tudja elolvasni a dokumentumot, kérem kattintson ide.

Jogi nyilatkozat

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)
 
 • 1. Általános tájékoztatás

  Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

  Hunparcel Ltd.

  Rövidített név: Hunparcel Ltd.
  Cégjegyzékszám: 08418834 - Companies House (UK)
  Adószám:  EU VAT nu: GB211 2775 41
  Székhely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK
  Telephely: 447 High Road, London, N12 0AF, UK

  (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

  Jelen webhely:

  https://hunparcel.com/

  internetcímen elérhető webhely.

  Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a felhasználási feltételeket. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat ill. az új felhasználási feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé.

  Ezen a webhelyen a Szolgáltató az adatokat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok hivatalosnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

  Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

   

  2. Szerzői jogok, iparjogvédelem

  A webhelyen megtalálható szerzői anyagok – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok és kizárólagos engedély alapján használt anyagok Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet.

  Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

  Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó külön szerződés alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor azok jelen webhelyről való letöltés útján történő beszerzése szintén jogsértő.

   

  3. Információk és anyagok felhasználása

  A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen tanácsadásnak.

  A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű felhasználása.

  A webhelyen megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása, továbbítása, újabb nyilvánossá tétele kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A webhelyen megjelenített szerzői tartalmakat Szolgáltató előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

  A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a világ minden pontján. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a Szolgáltató kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

   

  4. Más oldalakra mutató linkek

  Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.

  Szolgáltató nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.

   

  5. A https://hunparcel.com/ webhelyre mutató linkek

  Más webhelyeken a https://hunparcel.com/ webhelyre mutató linkeket elhelyezni csak Szolgáltató írásos engedélyével megengedett, kivéve a fentebb körülírt átvett szerzői tartalmakra történő szabályos hivatkozást. A weboldalra vezető linkek elhelyezése nem okozhat kárt a Szolgáltató, vagy oldalainak hírnevében.

  Szolgáltató fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen előzetes értesítés nélkül, ha megítélése szerint a link valamilyen kárt okoz a Szolgáltató vagy oldalainak hírnevében, működésében.

   

  6. Az oldalon megjelenő reklámok

  Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen kereskedő partnerei által készített reklám közleményeket, kép, mozgókép, írott szöveg, hang és ezek kombinációiban megjelenő formában.

  Szolgáltató nem ellenőrzi az ilyen reklám anyagok valóságtartalmát, és nem felelős a tartalmukért, ide nem értve a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben írt felelősséget. A reklámok elhelyezése nem minősül a reklámozó által közölt nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató – mint a reklám közzétevője – részéről. A Felhasználó és a reklámozó szolgáltató közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a Felhasználó és az adott szolgáltató közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással külső reklámozó szolgáltatókra, és nem vállal semmilyen garanciát a náluk igénybe vehető szolgáltatásokért és elérhető árukért, termékekért. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató nem felelős külső reklámozó szolgáltatók igénybevételével, illetve az általuk kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.


2023.09.29.

Hunparcel Ltd.